Szükséges dokumentumok

  • Buget local 2013

  • Proiect buget local 2013

  • Indicatori trimestriali privind executia Bugetelor locale

  • Proiect buget local 2012

  • Situatii trimestriale

  • Proiectul propus pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea si revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului

  • Rapoarte aplicare Lege 544/2001 si 52/2003 privind accesul la informatii de interes public

  • Lista obiectivelor de investitii

  • Bugete locale aprobate

  • Proiecte bugete locale