Sări la conținut Sări la navigarea principală Sări la subsol

Buletinul informativ (Legea nr. 544/2001)

Conform art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:

 

(1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa 
 comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public: 
 a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea 
 autoritatii sau institutiei publice; 
 b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de 
 functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice; 
 c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a 
 institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea 
 informatiilor publice;  
 d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, 
 respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si 
 adresa paginii de Internet; 
 e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil; 
 f) programele si strategiile proprii; 
 g) lista cuprinzand documentele de interes public; 
 h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, 
 potrivit legii; 
 i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei 
 publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta 
 dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate. 

 (2) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa 
 actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informatiile 
 prevazute la alin. (1). 

 (3) Autoritatile publice sunt obligate sa dea din oficiu publicitatii un 
 raport periodic de activitate, cel putin anual, care va fi publicat in 
 Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a. 

 (4) Accesul la informatiile prevazute la alin. (1) se realizeaza prin: 
 a) afisare la sediul autoritatii sau al institutiei publice ori prin  
 publicare in Monitorul Oficial al Romaniei sau in mijloacele de informare in 
 masa, in publicatii proprii, precum si in pagina de Internet proprie; 
 b) consultarea lor la sediul autoritatii sau al institutiei publice, in 
 spatii special destinate acestui scop.     „

(5) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa puna la dispozitia   persoanelor interesate contractele de privatizare incheiate dupa intrarea in   vigoare a prezentei legi, prin consultarea la sediul acestora. Prevederile de   mai sus nu se aplica in cazul contractelor de privatizare care se incadreaza    in sfera de aplicare a dispozitiilor art. 12 alin. (1).”