Primăria Beba Veche județul Timiș

Invitatie de depunere oferte " EXECUTIE TROTUARE PAVELE BEBA VECHE"

INVITATIE DE DEPUNERE OFERTE

„EXECUTIE TROTUARE PAVELE BEBA VECHE”

 

Codul CPV: 45233161-5 Lucrări de construcţii de trotuare (Rev.2)

 

 

-Denumirea autoritatii contractante: COMUNA BEBA VECHE;

-Denumirea achizitiei: „EXECUTIE TROTUARE PAVELE BEBA VECHE”;

-Codul CPV: 45233161-5 Lucrări de construcţii de trotuare (Rev.2);   

-Valoarea estimata a achizitiei (fara TVA): 173.139,00 lei (fara TVA);

-Termenul limita pana la care operatorii economici sunt rugati sa incarce valoarea ofertata in catalogul electronic prin intermediul SEAP si sa trimita ofertele pentru verificarea conformitatii ofertei la sediul primariei: 16.10.2017 ora 10,00;

-Modalitatea de depunere a ofertelor: in catalogul electronic prin intermediul SEAP;

-Oferta se va exprima in lei, fara TVA;

-Ofertele vor respecta intocmai cerintele autoritatii contractante conform listelor de cantitati, care se poate ridica de la sediul autoritatii contractante;

-Ofertantii sunt rugati sa respecte denumirea achizitiei, precum si codul CPV, asa cum acestea apar in prezenta invitatie;

-Cumpararea lucrarilor ce fac obiectul achizitiei se va realiza din catalogul electronic prin intermediul SEAP, conform legislatiei in vigoare;

-Nu vor fi acceptate oferte depuse in alta modalitate decat cea solicitata de autoritatea contractanta – in catalogul electronic; de asemenea nu vor fi acceptate oferte care nu indeplinesc cerintele autoritatii contractante asa cum rezulta din listele de cantitati sau care depasesc valoarea estimata;

-Informatii suplimentare se pot obtine la tel/fax: 0256/385501 sau e-mail: primariabebaveche@yahoo.com.

 

 

 

Primar,