Proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale , precum și a taxelor speciale, pe anul 2020