(Consilieri locali) RAPOARTE DE ACTIVITATE PE ANUL 2020

Codul Administrativ, prin Articolul 225-Dispozitii privind obligatiile de informare pentru alesii locali, precizează:

   (2) Fiecare consilier local, respectiv consilier judetean, precum si viceprimarii, respectiv vicepresedintii consiliului judetean sunt obligati sa prezinte un raport anual de activitate, care este facut public prin grija secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

Rapoartele depuse pentru anul 2020 sunt următoarele:

BERBECARU ALIN-CONSTANTIN
TERLAI PAVEL-DANIEL
BRUDER TIMEA-TEREZIA
DANCĂU DAN-DUMITRU
CIOBANU LIVIU
HORVATH STEFAN
CHIRA IOAN-RADU
ARDELEAN GHEORGHE
ȘŰLI MONIKA-ESZTER
TIFAN MIKLOS