(Consultare publica) Anunt afisare proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2022

Nr. 200 din 21.01.2022
A N U N Ţ

Se aduce la cunoştinţă publică, în condiţiile art. 39, alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, faptul că la nivelul Comunei Beba Veche se află în procedura de elaborare Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2021, în baza raportului de specialitate și expunerii de motive cu documentaţia aferentă, proiect care se postează pe internet: www.primariabebaveche.blogspot.com   www.primariabebaveche.ro  rubrica buget

Publicat online pe site: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

http://uat.mdrap.ro/uploads/35/155724/1/Proiect_BVC_anul_2022.pdf
 și se afișează la sediul Primăriei Beba Veche.

În contextul prevederilor art. 39, alin. 3 cei interesați pot depune în scris contestații privind proiectul de buget, ce vor fi depuse la sediul Primăriei Beba Veche, nr.  292, până la data de 23.04.2021 ora 12.00.