Materiale pentru sedinta extraordinară a Consiliului local al comunei Beba Veche, judetul Timis pentru data de 22.06.2021