Materialele sedintei extraordinare din 1 noiembrie 2021