Primăria Beba Veche județul Timiș

Sedinta Consiliului local din 1 iulie 2016

Presedinte de sedinta dl. Toth Ede conform Hotararii nr. 4/2016.

Ordinea de zi:

1.  Depunerea jurământului de catre domnul primar Bohancanu Ioan

2.  Depunerea juramantului de catre dl . consilier Ciobanu Liviu

3. Reglementări privind declaraţiile de avere şi de interese

3.  Diverse