(consilieri locali) Materiale ședința ordinară din data de 7 martie 2022

C O N V O C A T O R
In urma dispozitiei primarului Ioan Bohancanu nr. 9/2022 sunteti invitati sa participati la sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Beba Veche, judetul Timis in data de 7.03.2022, ora 15,00, organizata in sala Caminului Cultural- adresa Beba Veche nr. 292, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea inventarului mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar precum si aprobarea scoaterii din functiune si casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar ce apartin Comunei Beba Veche;
Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea achizitionarii unui autocar necesar transportului elevilor;

(completare) Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea darii in administrare a unor bunuri imobile proprietate publica din comuna Beba Veche catre Scoala Gimnaziala Beba Veche

Documentatia de sedinta este disponibila:
- in format letric la secretariatul Primariei,
- in format electronic pe internet la adresa https://primariabebaveche.ro,
- atasata acestui email.
Conform art. 133 alin. 5 din Codul Administrativ aveti posibilitatea a formula si depune in scris amendamente asupra proiectelor de hotarari pana in preziua sedintei.