(Consultare publica) Anunt afisare proiect hotarare privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 300.000 lei in conformitate cu prevederile art 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 83 din 2021 pentru unele masuri fiscal bugetare privin

ANUNŢ

 

În conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţă publică următoarele proiecte de acte normative ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al comunei Beba Veche, în şedinţa ordinară din data de 20.09.2021, în sala de şedinţe a Primăriei:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 300.000 lei in conformitate cu prevederile art 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 83 din 2021 pentru unele masuri fiscal bugetare privind acordarea unor imprumuturi din Trezoreria Statului.

 

Publicăm astăzi 20.08.2021 pe site-ul primăriei şi afişăm la avizier Procesul verbal de afişare nr. 26042021. Cei interesaţi pot transmite pe adresa de e-mail primariabebaveche@yahoo.com sau în scris la registratura Primăriei comunei Beba Veche propuneri şi sugestii cu valoare de recomandare, privind conţinutul actelor normative până la data de 17.09.2021.

 Sugestiile şi propunerile vor fi prezentate plenului Consiliului local.

 

Primar

Ioan Bohancanu