Primăria Beba Veche județul Timiș

(Primar) Raport anual privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Beba Veche pe anul 2020

Raport anual privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Beba Veche pe anul 2020

 

In conformitate cu prevederile din O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la atributiile primarului referitoare la relatia cu consiliul local, potrivit carora:

art. 155 alin. (3) lit. a) in exercitarea atributiilor prevazute la a/in. (1) lit. b ), primarul:

a) prezintă consiliului local, in primul trimestru al anului, un raport anual privind starea economica, sociala și de mediu a unitatii administrativ teritoriale,care se publici pe pagina de internet a unitatii administrativ teritoriale în condifiile legii.

Încercăm să îmbunătăţim în fiecare an calitatea şi eficienţa muncii administrației publice.

Publicarea acestui material este un gest firesc, în contextul preocupării pentru o reală deschidere şi transparenţă a instituţiei noastre. Lucrarea de faţă este unul din instrumentele prin care Primăria comunei Beba Veche pune la dispoziţia cetăţenilor date concrete despre activitatea noastră, despre modul cum au fost folosiţi banii publici. Consider că datele prezentate în raport pot oferi cetăţenilor o imagine generală asupra activităţii noastre în anul care a trecut, asupra modului şi eficienţei rezolvării problemelor comunităţii locale.

Primarul ca autoritate a administraţiei publice locale, asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, prevederilor Constituţiei, punerea în aplicare a legilor, precum şi a Hotărârilor Consiliului Local.

In anul 2020 s-au înregistrat un număr de 7 naşteri, 11 casatorii si un număr de 12 decese.

Poziționată în extremitatea vestică a județului Timiș comuna Beba Veche este compusă din satele: Beba Veche, Cherestur și Pordeanu.

Comuna Beba Veche are in prezent,conform datelor de la Directia de Statistica, un număr de 1544 locuitori, la data de 31.03.2021.

Din punct de vedere economic se poate vorbi doar despre trei ramuri economice respectiv agricultură, comerț și servicii.

Agricultura: cele 9407 hectare sunt lucrate în totalitate atât de firme cu personalitate juridică cât și de persoane fizice. Aproximativ 7.000 de hectare sunt lucrate de firme (persoane juridice) iar diferența este lucrată de persoanele fizice.

Culturile de bază sunt: cereale (și anume grâu, orz, orzoaică) și porumb.

De asemenea, pe suprafețe însemnate se cultivă plante tehnice și leguminoase.

Zootehnia este practicată de puține persoane.

Specia dominantă este cea de ovine în jur de 1500-1700 capete.

Specia bovine față de anii trecuți este reprezentată mai puțin, fiind înregistrate în Registrul Agricol aproximatativ 140 capete vaci.

Creșterea porcilor este practicată doar în gospodăriile populației pentru consum propriu.

Sporadic se mai cresc pui de carne în locații neamenajate și neautorizate.

În aceleași condiții crescându-se și găinile outoare, curcile și rațele.

Valorificarea producției agricole se face local prin vânzarea cerealelor către firme specializate.

În mod cert se poate afirma că întreaga producție este înregistrată și fiscalizată în mod corect.

În zootehnie activitatea de valorificare cea care ar trebui să aducă plus valoare se desfășoară astfel: în afară de tradiționalii miei și brânza de oaie precum și o parte din laptele de vacă care se vinde en-gross toate produsele animale și anume lapte de vacă, ouă, carne de oaie, vită, porc, pui, curci, se comercializează neautorizat, nefiscalizat și neigienic punând în pericol sănătatea populației în paralel cu o evaziune fiscală totală.

Comerțul se desfășoară într-o rețea de șapte magazine alimentare, trei dintre acestea organizate pe model de autoservire iar patru magazin pe model Boutique.

Mai funcționează și trei baruri.

Toate magazinele și barurile dețin case de marcat.

De asemenea există pe raza comunei Beba Veche două firme de transport materiale de construcții, lemne, cereale, doar una dintre acestea fiind înregistrată la primărie cu toate autovehiculele.

Activitatea socială

În comună există un dispensar uman care funcționează într-o clădire a primăriei, clădire care este întreținută în totalitate de primărie.

Tot în această clădire funcționează o farmacie și un cabinet stomatologic.

Toate cele trei unități sunt deservite de personal calificat respectiv medic uman, un medic stomatolog, un farmacist, un asistent medical.

La Cherestur există un cabinet medical și o sală de tratament.

În satul Pordeanu există o sală de tratament.

Este de apreciat faptul că actul medical se desfășoară în condiții bune susținut de medici competenți și care sau atașat de comuna Beba Veche.

Învățământ.

Activitatea școlară se desfășoară conform rețele școlare aprobată de consiliul local.

Astfel la Beba Veche există:

- o grădiniță cu program normal

- o școală Generală cu clasele I-IV

- o Școala Gimnazială cu clasele V-VIII

La Cherestur funcționează:

- o grădiniță cu program normal

- o clasă I-IV cu predare în limba maghiară.

Toate posturile de educatori, învățători, profesori, sunt ocupate de către cadre bine pregătite, care își desfășoară activitatea cu multă pasiune.

În ultimii doi ani, sub conducerea doamnei directoare Suciu Alina, activitatea școlară s-a îmbunătățit în mod vizibil activitățile extracurriculare, s-au intensificat și de asemenea s-a îmbunătățit și disciplina școlară.

Culte și Religie

Pe raza comunei există cinci biserici cu următoarele confesiuni:

- ortodoxă- o biserică la Beba Veche

- catolică-   o biserică la Beba Veche

                 o biserică la Cherestur

                 o biserică la Pordeanu

- Penticostală- o biserică la Beba Veche

Siguranță și Ordine Publică

Fiind o comună de frontieră (Beba Veche are o frontieră în lungime de 18 kilometri cu Ungaria și 22 kilometri cu Serbia) Poliția de frontieră are o activitate intensă pe raza comunei datorită numărului mare de migranți care vor să forțeze trecerea către spațiul Schengen.

Este fără puterea de tăgadă că există o colaborare foarte bună între Poliția de Frontieră și primăria comunei Beba Veche în acțiunile de colaborare transfrontalieră precum și în activitățile de siguranță și ordine publică de pe raza comunei cetățenii comunei se simt în siguranță prin prezența discretă și permanentă a Polițiștilor de frontieră.

Despre colaborarea dintre lucrătorii postului de poliție și Primăria Beba Veche se poate afirma că există o bună colaborare cu agentul șef principal Sfetcu Iulian și cu plutonierul adjutant Hațegan Nelu.

Piata fortei de munca

Piața forței de muncă este un indicator foarte important care arată gradul de ocupare a locurilor de muncă existente pe raza comunei, în localitățile apropiate, în țările vecine.

Importanța sa reiese din faptul că fiecare angajat cu forme legale contribuie la bugetul local prin cotele de impozitare.

În momentul de față, zilnic, un număr de aproximativ 200 muncitori fac naveta la Sânnicolau Mare la fabricile din această localitate. Impozitele din salar reținute de la acești muncitori nu sunt virate la bugetul local. Aceeași situație există și pentru personalul Poliției de Frontieră. În toate situațiile angajaților domiciliați în Beba Veche impozitele pe salar sunt virate în contul Primăriei unde își are sediul angajatorul (Primăria Sânnicolau Mare în cea mai mare parte) prejudiciind în mod vădit bugetul local al comunei Beba Veche.

De asemenea, sunt plecate la muncă provizorie în străinătate aproape 350 persoane pentru care nu se contribuie la bugetul local.

Cele mai mari venituri la bugetul local la acest capitol se realizează din contribuțiile angajaților Primăriei, ale societăților Consiliului local, ale Școlii din localitate, ale firmelor din agricultură și a celor din comerț.

Din păcate, producătorii agricoli din zootehnie nu contribuie cu nici o sumă semnificativă la bugetul local al comunei.

Activitatea administrativă

Datorită acțiunilor pe care le desfășoară Instituția Primăriei este prezența cea mai pregnantă în viața cetățenilor comunei Beba Veche.

Cu siguranță, locuitorii comunei pot observa, în ultimii 3 ani o transformare radicală a celor trei sate (Beba Veche, Cherestur și Pordeanu).

Au fost atrase din fonduri europene peste 4 milioane de euro, bani care au fost investiți în lucrări de asfaltare, canalizare alimentare cu apă.

Din fonduri guvernamentale s-au atras 2,5 milioane de euro pentru asfaltare, alimentare cu apă, renovare școli și grădinițe.

Din fonduri județene au fost atrași bani pentru renovarea de cămine culturale, dispensare, baze sportive. Valoarea acestor fonduri fiind de aproximativ 300.000 de euro

Proiectul integrat implementat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Beba-Veche Dudeștii Vechi este cel mai mare proiect din județul Timiș la nivel de comune.

Datorită activității celor trei societăți administrate SC Construcții, SC Spații Verzi, SC Serviciul Public Prestări Servicii, activitatea edilitară este vizibilă în toate locurile publice: toate străzile au devenit curate, de asemenea locurile periferice sunt asanate și curățate de buruieni și gunoaie

Toate lucrările executate atât prin proiecte europene, guvernamentale, județene și locale au fost manageriate bine, realizate și supravegheate de profesioniști.

Toți locuitorii comunei Beba Veche sunt bucuroși că trăiesc într-o comună civilizată, care dispune de toate utilitățile.

Pentru următorii ani ne propunem să terminăm toate lucrările de investiții începute, amenajarea tuturor străzilor cu spații verzi, estetice și avem în vedere  două obiective importante:

1.         Crearea unor spații de producție industrială care să asigure în jur de 300- 500 locuri de muncă

2.         Deschiderea unui punct de trecere a frontierei cu Ungaria.

Toate aceste realizări au fost posibile în acești ani datorită susținerii Consiliul Local Beba Veche.

Vreau la final sa subliniez faptul ca eu, ca primar împreună cu aparatul de specialitate și echipa de consilieri locali bine intenționați, vom continua demersurile și proiectele pentru binele locuitorilor comunei Beba Veche.

Va mulţumesc pentru atenţia acordată.

 

Primar,

Ioan Bohancanu