(Viceprimar) RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2020

Codul Administrativ, prin Articolul 225-Dispozitii privind obligatiile de informare pentru alesii locali, precizează:

   (2) Fiecare consilier local, respectiv consilier judetean, precum si viceprimarii, respectiv vicepresedintii consiliului judetean sunt obligati sa prezinte un raport anual de activitate, care este facut public prin grija secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

Dl. Bican Aurelian a depus următorul Raport pentru anul 2020, atașat.